Polska platforma webinarowa
Jedna trzecia Polaków obawia się wykorzystania przekazanych danych do trenowania AI. Prawie co dziesiąty doświadczył naruszenia prywatności danych online
Ponad ¾ Polaków jest świadoma zagrożeń online w trakcie lekcji zdalnych. Jednak mniej niż połowa deklaruje, że wie, jak zachować się w sytuacji niebezpieczeństwa dotyczącego danych lub prywatności. Ponad połowa wskazań w pytaniu wielokrotnego wyboru pokazuje, że kluczowe do poprawy obecnej sytuacji są silniejsze zabezpieczenia oraz regularne szkolenia. Z kolei 8 proc. badanych doświadczyło naruszenia prywatności podczas zajęć online.
Nauka zdalna
2023-11-20, 11:28
Blisko ⅓ Polaków jest za podręcznikami cyfrowymi, a częściowe nauczanie zdalne popiera 42 proc. Prawie 40 proc. osób jest gotowych zapłacić do 50 zł za godzinę lekcji online
Nowoczesne formy nauki stały się codziennością wielu szkół oraz domów. Nawet 47 proc. osób uważa, że korepetycje oraz zajęcia edukacyjne online, mogą równie skuteczne jak te prowadzone stacjonarnie. Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez polską firmę ClickMeeting, niemal połowie Polaków zdarza się korzystać z kursów lub aplikacji do nauki online. Prawie ⅕ respondentów byłaby w stanie zapłacić za taką lekcję od 50 do 90 zł za godzinę. Jednocześnie, jedynie 5 proc. chciałoby, aby nauka zdalna w pełni zastąpiła tą tradycyjną.
Nauka zdalna
2023-11-06, 10:58
Nawet 88 proc. rodziców niepokoi się o bezpieczeństwo online swoich dzieci. Jedynie ⅓ badanych zna narzędzia chroniące przed cyberzagrożeniami
Ponad połowa respondentów chciałaby poprawić bezpieczeństwo swoich dzieci w czasie, gdy korzystają one z Internetu. Polacy stają się coraz bardziej świadomi szans oraz niebezpieczeństw związanych z technologią. Jak wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, ponad 40 proc. rodziców deklaruje, że regularnie podejmuje działania w celu zabezpieczenia prywatności swoich dzieci w sieci. Niemal połowa ankietowanych monitoruje ich aktywność w Internecie, a zaledwie 8 proc. nie zwraca na nią uwagi.
Raporty ClickMeeting
2023-10-18, 11:40
⅔ Polaków nie miała okazji pracować na odległość, a prawie co piąty uważa, że zmiany Kodeksu Pracy w zakresie pracy zdalnej nie wprowadziły niczego istotnego
Polacy coraz chętniej interesują się nowoczesnymi formami pracy. Jednak w prawie co piątej firmie nie wprowadzono zmian w związku z nowymi przepisami dotyczącymi pracy zdalnej oraz hybrydowej. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę polską ClickMeeting pokazują, że już przed tegorocznymi zmianami w prawie, nawet 28 proc. osób pracowało zdalnie lub hybrydowo. Jednak 31 proc. pracowników uważa, że w ich miejscach pracy nie przeprowadzono żadnych szkoleń na temat narzędzi ułatwiających wykonywanie obowiązków online. Równocześnie, prawie co trzeci ankietowany deklaruje, że chętnie uzupełniłby swoją wiedzę w tym zakresie.
Praca zdalna
2023-10-02, 10:45
Co 3 Polak chce skrócić czas lekcji, a 31 proc. popiera 4-dniowy tydzień w szkołach
Wykorzystywanie nowych technologii jako narzędzi do nauki zdobywa coraz większe uznanie. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting polską platformę do wideokonferencji oraz spotkań i edukacji online, 27 proc. Polaków uważa, że telefony powinny być dozwolone w szkołach. Z zastrzeżeniem, że powinny być wykorzystywane w celach edukacyjnych. Równocześnie 31 proc. osób uważa za dobry pomysł skrócenie tygodnia szkolnego do 4 dni. Co ciekawe, nawet 37 proc. ankietowanych popiera pomysł skrócenia czasu lekcji. Natomiast, prawie jedna trzecia osób uznaje, że nauka w formie hybrydowej jest lepsza od tej tradycyjnej.
Raporty ClickMeeting
2023-09-20, 11:52
45 proc. Polaków nie wie, na czym polegają tegoroczne zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące pracy zdalnej
Zaledwie 55 proc. respondentów jest świadomych obowiązujących od tego roku przepisów dotyczących pracy zdalnej. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, polską platformę do wideokonferencji i spotkań online, zwracają uwagę na niski poziom wiedzy o tegorocznych zmianach w Kodeksie Pracy. Aż 44 proc. pracowników nie zostało poinformowanych o zbliżających się regulacjach, a 36 proc. ankietowanych dowiedziało się o nich od pracodawcy.
Praca zdalna
2023-09-04, 12:58
Prawie 3/4 Polaków nie wie, na czym polegają tegoroczne zmiany w prawie w zakresie work-life balance, a 40 proc. uważa, że w ich firmie ich nie wprowadzono
Najnowsze dane pokazują, że wielu pracowników nadal nie kojarzy pojęcia work-life balance, a jedynie 31 proc. respondentów wie, na czym polegają tegoroczne zmiany prawne w tym zakresie. ClickMeeting, polska platforma do wideokonferencji i spotkań online zapytała respondentów co sądzą na temat uchwalonych w Kodeksie Pracy rozwiązań work-life balance w ich miejscu pracy. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 51 proc. osób nie zostało o nich poinformowanych przez pracodawcę, 28 proc. nie jest pewne, a 21 proc. otrzymało informacje o zmianach w prawie.
Raporty ClickMeeting
2023-08-08, 11:13
61 proc. Polaków nie wie, czym jest workation, a 23 proc. nie widzi potrzeby wprowadzenia work-life balance w pracy
Według najnowszych danych na temat łączenia pracy z wypoczynkiem i dbaniem o swój dobrostan 19 proc. Polaków zauważyło, że ich pracodawca dokonał zmian w kontekście work-life balance w zakresie wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 26 kwietnia 2023 r. w Kodeksie Pracy, a aż 43 proc. nie wie, czy miało to miejsce. Z badania przeprowadzonego przez polską platformę do wideokonferencji i spotkań online ClickMeeting wynika również, że 14 proc. ankietowanych zna pojęcie workation, a 19 proc. chciałoby skorzystać z takiej możliwości.
Raporty ClickMeeting
2023-07-19, 10:38
Mniej niż połowa ankietowanych rodziców przyznaje, że zawsze dba o bezpieczeństwo ich dzieci w sieci. Nowe Dane ClickMeeting
Polska platforma do wideokonferencji przeprowadziła badanie na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. Jak się okazuje, jedynie 48 proc. rodziców deklaruje, że za każdym razem dba o bezpieczeństwo online swoich dzieci. Jeśli coś robią w tym kierunku, to przede wszystkim edukują podopiecznych (71 proc.) oraz śledzą ich działania w sieci (49 proc.). Jednocześnie 54 proc. badanych uważa, że dzieci są odpowiednio uświadomione w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Raporty ClickMeeting
2023-07-04, 10:47
Ponad połowa badanych widzi poprawę w zachowaniu uczestników wirtualnych spotkań. Jak budować relacje z zespołem przy pracy online?
W czasach, gdy praca zdalna i hybrydowa stała się czymś naturalnym, szefowie oraz ich zespoły stanęły przed trudnym zadaniem rozwijania umiejętności komunikacji wirtualnej. Podczas ostatniego webinaru ClickMeeting Monika Chutnik, ekspertka zarządzania międzykulturowego przybliżyła temat i wyjaśniła, dlaczego w komunikacji bardzo ważne jest zaufanie, oraz jak je budować.
Raporty ClickMeeting
2023-06-12, 13:10
Już 22 proc. ankietowanych przyznaje, że ich dziecko było ofiarą cyberprzestępców. Nowe dane ClickMeeting
Polska platforma do wideokonferencji i spotkań online ClickMeeting postanowiła sprawdzić, czy Polacy dbają o bezpieczeństwo w sieci swoich dzieci. W tym celu przeprowadziła badanie, z którego między innymi wynika, że aż 88 proc. rodziców dzieci w wieku od 7 do 18 lat obawia się o ich bezpieczeństwo online. Jednocześnie tylko ⅓ badanych deklaruje, że zna narzędzia, które mogą zadbać o najmłodszych w sieci.
2023-05-24, 09:20
Aż ¼ Polaków nie czyta regulaminów wydarzeń, jest to spadek o 15 proc. w ciągu roku - a to, co dla nas najważniejsze, to RODO. Nowe dane ClickMeeting
Jeżeli organizator wydarzenia oczekuje zbyt wielu danych użytkownika przy zapisach, blisko połowa z nas rezygnuje z udziału. Jednocześnie ¼ Polaków nie czyta regulaminów wydarzeń, w porównaniu do zeszłego roku jest to o 15 proc. mniej. ClickMeeting polska platforma do webinarów i spotkań online po raz kolejny przeprowadził badanie na temat bezpieczeństwa w sieci oraz porównał wyniki, niestety Polacy coraz mniej zwracają na to uwagę.
2023-05-08, 11:01
Nowe przepisy “work-life balance” to nawet 7 dni dodatkowego urlopu w ciągu roku. Komentarz eksperta
Z ponad półrocznym opóźnieniem, 26 kwietnia 2023 roku, wejdą w życie przepisy Kodeksu Pracy związane z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wdrażające tzw. dyrektywę work-life balance. Nowe zasady oznaczają m.in., że pracownicy otrzymają nawet 7 dodatkowych dni wolnego, wydłużony zostanie urlop rodzicielski, pojawi się też wiele innych przepisów zabezpieczających pracownika. Nadchodzące zmiany komentuje Anna Janicka, radca prawny polskiego ClickMeeting.
2023-04-24, 11:18
W życie wchodzi nowa ustawa w Kodeksie Pracy w związku z pracą zdalną. Aż ⅓ Polaków uważa, że nowelizacja powinna była pojawić się wcześniej
Dokładnie 27 stycznia prezydent Polski podpisał ustawę dotyczącą zmian w Kodeksie Pracy w kontekście pracy zdalnej, które wejdą w życie już 7 kwietnia. Z ostatniego badania polskiej firmy ClickMeeting wynika, że 65 proc. ankietowanych uważa, pracę online jako dobre rozwiązanie i możliwą do wykonywania w dowolnym wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą miejscu. Z kolei, aż 32 proc. powiedziało, że zmiany te powinny być wprowadzone dużo wcześniej.
2023-04-03, 10:02
Aż 65 proc. Polaków martwi się o bezpieczeństwo w sieci, a 28 proc. nie zna żadnych narzędzi zabezpieczających. Jednocześnie już 35 proc. padło ofiarą cyberprzestępców. Nowe dane ClickMeeting
Jedynie ⅓ z nas czuje się spokojna o swoje dane w sieci. Jednocześnie aż 65 proc. Polaków martwi się swoim bezpieczeństwem, a już 35 proc. miało do czynienia z cyberprzestępczością. Zabezpieczając się, najczęściej zwracamy uwagę na pliki cookies i ustawienia prywatności w komputerze i na telefonie. Co ciekawe badani coraz rzadziej korzystają z trybu incognito. Jednak wciąż tylko połowa ankietowanych zna narzędzia chroniące nas w świecie online. Polska platforma ClickMeeting po raz kolejny przeprowadziła badanie dotyczące bezpieczeństwa w sieci.
2023-03-13, 09:48
Najwięcej wydarzeń online w zeszłym roku związanych było z edukacją, a najwięcej uczestników przyciągnęła branża medyczna. Podsumowanie branży webinarowej
Największą grupą ekspertów w zeszłym roku, którzy korzystali z polskiej platformy do spotkań online i webinarów, byli szkoleniowcy, trenerzy i osoby zajmujące się coachingiem (31 proc.). Na drugim miejscu znaleźli się marketerzy i sprzedawcy (24 proc.), a podium zamknęły spotkania biznesowe (16 proc.). Dalej ex aequo znaleźli się nauczyciele i przedstawiciele sektora medycznego (po 12 proc.). Dla porównania w 2021 roku aż 41 proc. wydarzeń online było związanych z branżą edukacyjną, 19 proc. z marketingiem i PR-em, a 16 proc. z bezpośrednią sprzedażą. ClickMeeting podsumowuje 2022 rok w najnowszym raporcie “State of online events”.
2023-02-21, 08:06
Polski ClickMeeting wśród czołowych globalnych komunikatorów, podsumowuje 2022 i sprawdza dobre praktyki. Statystyczny użytkownik zorganizował 82 wydarzenia w ciągu roku
ClickMeeting, który pojawił się w zestawieniu czołowych komunikatorów na świecie podsumowuje 2022 rok w najnowszym raporcie “State of online events”. Według danych z platformy korzystali głównie trenerzy i coachowie, średnio na jednym wydarzeniu w zeszłym roku uczestnicy spędzili już 74 minuty. Rekordowa konferencja w Europie na ClickMeeting dla coachingów (live) miała 881 sprzedanych biletów za 96 102 złote, a za 32 szkolenia online dla psychoterapeutów i psychologów uzyskano 686 808 złotych. Sama seria spotkań z mantrailingu, czyli pracy węchowej z psem sprzedała 444 bilety za 70 802 złote.
Raporty ClickMeeting
2023-01-30, 10:20
Webinary 2022 – podsumowanie branży, która się profesjonalizuje. Rekordzista wygenerował ponad 95 tys. złotych przychodu na jednym wydarzeniu online
W 2022 roku użytkownicy polskiego ClickMeeting na wydarzeniach online w sumie spędzili 1 086 426 dni. Średni czas każdego spotkania to 109 minut. Padł też nowy rekord dotyczący przychodu z jednego wydarzenia online, który wynosi ponad 95 tys. złotych. Specjaliści ClickMeeting podkreślają, że w ubiegłym roku mocno dało się zauważyć, że rynek zdecydowanie ulega profesjonalizacji, co oznacza, że z wirtualnych spotkań i webinarów coraz częściej korzystają specjaliści, którzy budują na nich swoje marki oraz rozwijają biznesy.
2023-01-17, 09:31
W 2022 roku zdecydowanie więcej czasu spędzaliśmy na webinarach za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rekordowy zarobek to już 57 tys.
Webinary to doskonałe narzędzie do dywersyfikacji biznesu i dzielenia się swoją wiedzą. Jak wynika z danych polskiej platformy do wideokonferencji ClickMeeting w tym roku rekordowy zarobek na jednym takim wydarzeniu online w Polsce to 57 420 złotych. Dodatkowo okazuje się, że w 2022 średnio już prawie dwa razy więcej czasu spędzamy na webinarach niż rok wcześniej.
2022-12-19, 09:38
Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy dotyczącą pracy zdalnej. Jak wynika z badań, ponad połowa Polaków nic nie słyszała wcześniej na ten temat
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej, a Sejm właśnie przyjął nowelizację. Za zmianami było 430 posłów, a przeciw 12. Nikt nie wstrzymał głosu. Uchwalona ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie będzie przedmiotem obrad. Polska platforma do wideokonferencji i webinarów ClickMeeting w październiku tego roku opublikowała wyniki badania, z którego wynikało, że 32 proc. badanych uważa, że zmiany te powinny zostać wprowadzone dużo wcześniej. Co trzeci ankietowany pozytywnie oceniał planowaną wtedy jeszcze nowelizację. Jednocześnie wciąż ponad połowa (52 proc.) Polaków nic nie słyszała na ten temat.
2022-12-02, 13:01
W ⅓ szkół mówi się o przywróceniu nauczania zdalnego. Ponad połowa ankietowanych uważa, że stanie się to w związku z wysokimi opłatami za ogrzewanie, a co 10., że ze względu na odejścia nauczycieli
Polska platforma do webinarów i wideokonferencji ClickMeeting postanowiła zapytać rodziców dzieci w wieku szkolnym o to, czy słyszeli coś na temat ewentualnego powrotu do nauczania zdalnego. Jak się okazuje, ponad połowa ankietowanych sądzi, że powodem takiej zmiany miałyby być zbyt wysokie koszty ogrzewania. Kolejnym powodem według 9 proc. rodziców okazuje się brak kadry nauczycielskiej. Jednocześnie 30 proc. ankietowanych uważa, że jest dobrze przygotowanych na taką ewentualność, jak ponowna nauka zdalna, a 22 proc. badanych jest zadowolonych z postawy dyrekcji ich szkół w poprzednich okresach nauki online.
2022-11-14, 10:00
Rekordowy przychód z jednego webinaru w Polsce w tym roku to blisko 60 tys. złotych. Nowe dane ClickMeeting
Od początku roku w Polsce odbyło się ponad tysiąc płatnych webinarów, średni przychód z każdego wydarzenia to prawie 2,5 tys. złotych. Natomiast rekordzista na jednym spotkaniu online zyskał 57 420 złotych. Polska platforma do wideokonferencji i webinarów ClickMeeting sprawdziła, jak wygląda rynek płatnych wydarzeń.
2022-11-02, 09:19
Co 6. mieszkaniec UE ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Czy terapia online jest skuteczna?
Wyniki badania Życie w dobie pandemii przeprowadzonego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego pokazują, że już 53 proc. respondentów odczuwa wysoki lub bardzo wysoki poziom stresu, który powoduje pogorszenie stanu zdrowia. W przypadku co czwartego uczestnika stan psychiczny można uznać za zły, a 30 proc. badanych spożywa ryzykownie alkohol. Natomiast z danych OECD oraz Komisji Europejskiej wynika, że nawet co 6. mieszkaniec Unii Europejskiej ma problemy ze zdrowiem psychicznym.
2022-10-26, 09:13
Co 3. Polak pozytywnie ocenia nadchodzącą nowelizację Kodeksu Pracy. Nowe dane ClickMeeting
Rząd pracuje nad nowelizacją Kodeksu Pracy. Zmiany mają wejść w życie na przełomie 2022 i 2023 roku. Tymczasem polska platforma do wideokonferencji i webinarów ClickMeeting postanowiła sprawdzić, co Polacy sądzą o zapowiadanych przepisach. Jak się okazuje, 32 proc. badanych uważa, że zmiany te powinny zostać wprowadzone dużo wcześniej. Co trzeci ankietowany pozytywnie ocenia planowaną nowelizację. Jednocześnie wciąż ponad połowa (52 proc.) Polaków nic nie słyszała na ten temat.
2022-10-24, 09:58

Polska platforma webinarowa

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację na całym świecie w 7 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ktoś się znajduje. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem internetu, działa w przeglądarce internetowej. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technicznej lub instalować czegoś na swoim urządzeniu, by w łatwy sposób cieszyć się z funkcjonalności narzędzia.

Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2023.  Dla dziennikarzy | Zgoda cookies
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.