Polska platforma webinarowa
Prawie 70 proc. Polaków wybrałoby 4-dniowy tydzień pracy zamiast skrócenia jej godzin w trakcie 5 dni. Najnowsze badanie ClickMeeting
Nawet 40 proc. Polaków uważa, że dochody zarówno pracowników jak i firm w 4-dniowym tygodniu pracy pozostaną bez zmian. Polska platforma do webinarów, spotkań online oraz wideokonferencji, ClickMeeting przeprowadziła badanie na temat możliwości wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy. Zdaniem 54 proc. ankietowanych, jeżeli nie będzie to możliwe, rozwiązaniem mogłaby być większa ilość pracy zdalnej / hybrydowej. Z kolei 12 proc. badanych wskazuje w pytaniu wielokrotnego wyboru, że skutkiem skrócenia tygodnia pracy byłyby mniejsze dochody zarówno przedsiębiorców jak i pracowników.
2024-05-06, 10:34
Nawet co piąty Polak uważa, że 4-dniowy tydzień pracy zmniejszy naszą produktywność. Najnowsze dane ClickMeeting
Niemal co dziesiąty ankietowany twierdzi, że Polacy nie pracują zbyt wiele, a co trzeci uważa, że 4-dniowy tydzień pracy w żaden sposób nie wpłynie na naszą produktywność w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Tak wynika z badania polskiej platformy do webinarów, spotkań online oraz wideokonferencji ClickMeeting na temat możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy. Wyniki wskazują też, że niemal 25 proc. naszego społeczeństwa sądzi, że w obecnej pracy ma za dużo obowiązków.
2024-04-10, 12:46
Niemal jedna piąta Polaków przeciwko 4-dniowemu tygodniowi pracy
Nawet co trzeci respondent uważa, że zmniejszenie obecnego wymiaru tygodnia pracy o jeden dzień mogłoby zwiększyć liczbę zadań służbowych, które mamy do wykonania w trakcie doby. Polska platforma do webinarów, spotkań online oraz wideokonferencji, ClickMeeting przeprowadziła badanie na temat możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy. Wyniki ankiety wskazują, że niemal jedna dziesiąta naszych rodaków uważa, że praca w krótszym wymiarze czasowym zmniejszyłaby poziom naszej satysfakcji.
2024-03-19, 12:02
Zjawisko zdalnego feminizmu – nowy wymiar równości w świecie pracy? Komentarz ekspertki
W czasach postępującej cyfryzacji i zmieniającego się krajobrazu zawodowego praca zdalna i hybrydowa stały się szansą na większą równość płci. Wykluczenie komunikacyjne, sztywne godziny w firmach, wpływają na obniżenie aktywności zawodowej, a szczególnie matek oraz osób z obowiązkami rodzinnymi. Mężczyźni i kobiety w różny sposób patrzą na niestacjonarne formy pracy – nawet 80 proc. uczestniczek badania uważa możliwość wykonywania jej zdalnie lub hybrydowo za największy benefit, jaki może zaproponować pracodawca. Z kolei 68 proc. respondentek preferuje taki model zatrudnienia.
2024-03-07, 13:01
Jak efektywnie wykorzystywać AI w edukacji? Komentarz ekspercki Nauczyciela Roku 2021
Rozwój nowoczesnych technologii otworzył przed edukacją nowe horyzonty. Jak wynika z badania przeprowadzonego we wrześniu zeszłego roku przez polską platformę ClickMeeting, nawet 47 proc. osób uważa, że korepetycje oraz zajęcia online, mogą być równie skuteczne, jak te prowadzone stacjonarnie, a prawie ⅓ Polaków uważa, że podręczniki szkolne można zastąpić cyfrowymi. Jednocześnie nowym wyzwaniem związanym z nauką staje się korzystanie z AI. W związku z tym ClickMeeting zorganizowało webinar poświęcony wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w edukacji, z Dariuszem Martynowiczem, Nauczycielem Roku 2021. Podkreślał on potrzebę rozwijania u dzieci umiejętności niedostępnych dla maszyn takich jak empatia oraz krytyczne myślenie.
2024-02-20, 12:12
Szkolenia online dla medyków z USG odnotowały 679 tys. zł ze sprzedaży biletów - webinary w branży medycznej z największymi przychodami
Jak wynika z najnowszych danych platformy ClickMeeting, największą sprzedaż z biletów na wydarzenia online w 2023 roku przyniosły organizatorom webinary związane z medycyną. Najwyższy przychód w skali roku w tej kategorii wyniósł 679 tys. zł, a pod względem zainteresowania łącznie najwięcej uczestników przyciągnęły spotkania online szkoły psychoterapii - 9 745 osób. Z kolei za największą ilość zorganizowanych spotkań na platformie odpowiedzialni byli tzw. power userzy (26 proc.), którzy aktywnie wykorzystują możliwości platformy. Na drugim miejscu uplasowali się eksperci marketingu i sprzedaży (24 proc.), a podium zamknęła branża szkoleń i consultingu (20 proc.). W najnowszym raporcie „State of online events” jeden z najpopularniejszych komunikatorów w Polsce podsumowuje branżę wydarzeń online w 2023 roku.
2024-02-07, 11:46
300 tys. przychodu za dwa webinary na temat usypiania dzieci, a 26 tys. z projektowania instalacji. Polski ClickMeeting podsumowuje rosnący rynek webinarów online
Wydarzenia online również w 2023 roku były doskonałym źródłem przychodu. Według najnowszego raportu „State of online events” od ClickMeeting jednego z najpopularniejszych komunikatorów w Polsce rekordzista zarobił na webinarach niemal 740 tys. zł w skali roku i jest to o 7 proc. więcej niż w 2022. Lider całej platformy wygenerował przychód w wysokości ponad 161 tys. zł w trakcie jednego spotkania online i jest to o 60 proc. więcej niż najlepszy wynik w poprzednich 12 miesiącach. Najbardziej opłacalne webinary organizowane były przez branżę medyczną.
Raporty ClickMeeting
2024-01-23, 10:58
Rekordzista zorganizował 6619 wydarzeń online w ciągu roku. Profesjonalizacja webinarów jako kluczowe narzędzie dla ekspertów. Polski ClickMeeting podsumowuje rok 2023
Jedyny polski komunikator, który znalazł się w czołówce najpopularniejszych platform nad Wisłą – ClickMeeting, podsumowuje 2023 rok. Jak wynika z najnowszych danych zebranych od użytkowników na całym świecie w raporcie „State of online events”, rynek webinarów i spotkań online staje się coraz bardziej profesjonalny. Eksperci korzystający z różnych formatów i bogatych funkcji wydarzeń online odpowiadają za 26 proc. spotkań na całej platformie. Dlatego tegoroczna analiza po raz pierwszy zawiera odrębną kategorię ich dotyczącą, czyli tzw. power userów. Rekordzista całej platformy – szkoła specjalizująca się w nauce języków orientalnych – zorganizował w ciągu roku 6 619 wydarzeń, w których udział wzięło 23 831 uczestników.
2024-01-09, 11:54
Jedyne polskie narzędzie po raz kolejny w zestawieniu najpopularniejszych komunikatorów Polaków
Jak wynika z badania Gemius/PBI, ClickMeeting polska platforma do organizacji spotkań online, po raz kolejny znalazł się w czołówce komunikatorów nad Wisłą. W ciągu jednego miesiąca czas spędzany na nim przez użytkowników wzrósł o 85,7 proc., z prawie 13 minut w sierpniu do niemal 24 minut we wrześniu tego roku. Z przedstawionych danych wynika również, że liczba realnych użytkowników zwiększyła się o ponad 40 proc., osiągając 850 tys., co przełożyło się na 2,86 proc. zasięgu. W ubiegłym roku ponad połowa spotkań online na rodzimym narzędziu dotyczyła szkoleń, konsultingu, marketingu i sprzedaży.
2023-12-20, 11:20
Rekordowa liczba działalności zarejestrowanych w branżach szkoleń, eventów oraz konferencji i dwubiegunowa sytuacja finansowa
W tym roku firmy związane z szeroko rozumianym konsultingiem oraz organizacją wydarzeń przeżywają okres dynamicznego wzrostu. Dun & Bradstreet Poland na zlecenie ClickMeeting przeprowadziło analizę, z której wynika, że 40 proc. przedsiębiorstw związanych z eventami, wystawami oraz kongresami znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Jednak pomimo polaryzującej sytuacji materialnej - firm przybywa. Natomiast w branży związanej z doradztwem oraz szkoleniami zarejestrowanych jest w tym roku według KRS blisko 75 tys., działalności gospodarczych, czyli o 9 proc. więcej niż w 2022 roku, kiedy ich liczba wynosiła 68 399.
2023-12-04, 12:52
Jedna trzecia Polaków obawia się wykorzystania przekazanych danych do trenowania AI. Prawie co dziesiąty doświadczył naruszenia prywatności danych online
Ponad ¾ Polaków jest świadoma zagrożeń online w trakcie lekcji zdalnych. Jednak mniej niż połowa deklaruje, że wie, jak zachować się w sytuacji niebezpieczeństwa dotyczącego danych lub prywatności. Ponad połowa wskazań w pytaniu wielokrotnego wyboru pokazuje, że kluczowe do poprawy obecnej sytuacji są silniejsze zabezpieczenia oraz regularne szkolenia. Z kolei 8 proc. badanych doświadczyło naruszenia prywatności podczas zajęć online.
Nauka zdalna
2023-11-20, 11:28
Blisko ⅓ Polaków jest za podręcznikami cyfrowymi, a częściowe nauczanie zdalne popiera 42 proc. Prawie 40 proc. osób jest gotowych zapłacić do 50 zł za godzinę lekcji online
Nowoczesne formy nauki stały się codziennością wielu szkół oraz domów. Nawet 47 proc. osób uważa, że korepetycje oraz zajęcia edukacyjne online, mogą równie skuteczne jak te prowadzone stacjonarnie. Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez polską firmę ClickMeeting, niemal połowie Polaków zdarza się korzystać z kursów lub aplikacji do nauki online. Prawie ⅕ respondentów byłaby w stanie zapłacić za taką lekcję od 50 do 90 zł za godzinę. Jednocześnie, jedynie 5 proc. chciałoby, aby nauka zdalna w pełni zastąpiła tą tradycyjną.
Nauka zdalna
2023-11-06, 10:58
Nawet 88 proc. rodziców niepokoi się o bezpieczeństwo online swoich dzieci. Jedynie ⅓ badanych zna narzędzia chroniące przed cyberzagrożeniami
Ponad połowa respondentów chciałaby poprawić bezpieczeństwo swoich dzieci w czasie, gdy korzystają one z Internetu. Polacy stają się coraz bardziej świadomi szans oraz niebezpieczeństw związanych z technologią. Jak wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, ponad 40 proc. rodziców deklaruje, że regularnie podejmuje działania w celu zabezpieczenia prywatności swoich dzieci w sieci. Niemal połowa ankietowanych monitoruje ich aktywność w Internecie, a zaledwie 8 proc. nie zwraca na nią uwagi.
Raporty ClickMeeting
2023-10-18, 11:40
⅔ Polaków nie miała okazji pracować na odległość, a prawie co piąty uważa, że zmiany Kodeksu Pracy w zakresie pracy zdalnej nie wprowadziły niczego istotnego
Polacy coraz chętniej interesują się nowoczesnymi formami pracy. Jednak w prawie co piątej firmie nie wprowadzono zmian w związku z nowymi przepisami dotyczącymi pracy zdalnej oraz hybrydowej. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę polską ClickMeeting pokazują, że już przed tegorocznymi zmianami w prawie, nawet 28 proc. osób pracowało zdalnie lub hybrydowo. Jednak 31 proc. pracowników uważa, że w ich miejscach pracy nie przeprowadzono żadnych szkoleń na temat narzędzi ułatwiających wykonywanie obowiązków online. Równocześnie, prawie co trzeci ankietowany deklaruje, że chętnie uzupełniłby swoją wiedzę w tym zakresie.
Praca zdalna
2023-10-02, 10:45
Co 3 Polak chce skrócić czas lekcji, a 31 proc. popiera 4-dniowy tydzień w szkołach
Wykorzystywanie nowych technologii jako narzędzi do nauki zdobywa coraz większe uznanie. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting polską platformę do wideokonferencji oraz spotkań i edukacji online, 27 proc. Polaków uważa, że telefony powinny być dozwolone w szkołach. Z zastrzeżeniem, że powinny być wykorzystywane w celach edukacyjnych. Równocześnie 31 proc. osób uważa za dobry pomysł skrócenie tygodnia szkolnego do 4 dni. Co ciekawe, nawet 37 proc. ankietowanych popiera pomysł skrócenia czasu lekcji. Natomiast, prawie jedna trzecia osób uznaje, że nauka w formie hybrydowej jest lepsza od tej tradycyjnej.
Raporty ClickMeeting
2023-09-20, 11:52
45 proc. Polaków nie wie, na czym polegają tegoroczne zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące pracy zdalnej
Zaledwie 55 proc. respondentów jest świadomych obowiązujących od tego roku przepisów dotyczących pracy zdalnej. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, polską platformę do wideokonferencji i spotkań online, zwracają uwagę na niski poziom wiedzy o tegorocznych zmianach w Kodeksie Pracy. Aż 44 proc. pracowników nie zostało poinformowanych o zbliżających się regulacjach, a 36 proc. ankietowanych dowiedziało się o nich od pracodawcy.
Praca zdalna
2023-09-04, 12:58
Prawie 3/4 Polaków nie wie, na czym polegają tegoroczne zmiany w prawie w zakresie work-life balance, a 40 proc. uważa, że w ich firmie ich nie wprowadzono
Najnowsze dane pokazują, że wielu pracowników nadal nie kojarzy pojęcia work-life balance, a jedynie 31 proc. respondentów wie, na czym polegają tegoroczne zmiany prawne w tym zakresie. ClickMeeting, polska platforma do wideokonferencji i spotkań online zapytała respondentów co sądzą na temat uchwalonych w Kodeksie Pracy rozwiązań work-life balance w ich miejscu pracy. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 51 proc. osób nie zostało o nich poinformowanych przez pracodawcę, 28 proc. nie jest pewne, a 21 proc. otrzymało informacje o zmianach w prawie.
Raporty ClickMeeting
2023-08-08, 11:13
61 proc. Polaków nie wie, czym jest workation, a 23 proc. nie widzi potrzeby wprowadzenia work-life balance w pracy
Według najnowszych danych na temat łączenia pracy z wypoczynkiem i dbaniem o swój dobrostan 19 proc. Polaków zauważyło, że ich pracodawca dokonał zmian w kontekście work-life balance w zakresie wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 26 kwietnia 2023 r. w Kodeksie Pracy, a aż 43 proc. nie wie, czy miało to miejsce. Z badania przeprowadzonego przez polską platformę do wideokonferencji i spotkań online ClickMeeting wynika również, że 14 proc. ankietowanych zna pojęcie workation, a 19 proc. chciałoby skorzystać z takiej możliwości.
Raporty ClickMeeting
2023-07-19, 10:38
Mniej niż połowa ankietowanych rodziców przyznaje, że zawsze dba o bezpieczeństwo ich dzieci w sieci. Nowe Dane ClickMeeting
Polska platforma do wideokonferencji przeprowadziła badanie na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. Jak się okazuje, jedynie 48 proc. rodziców deklaruje, że za każdym razem dba o bezpieczeństwo online swoich dzieci. Jeśli coś robią w tym kierunku, to przede wszystkim edukują podopiecznych (71 proc.) oraz śledzą ich działania w sieci (49 proc.). Jednocześnie 54 proc. badanych uważa, że dzieci są odpowiednio uświadomione w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Raporty ClickMeeting
2023-07-04, 10:47
Ponad połowa badanych widzi poprawę w zachowaniu uczestników wirtualnych spotkań. Jak budować relacje z zespołem przy pracy online?
W czasach, gdy praca zdalna i hybrydowa stała się czymś naturalnym, szefowie oraz ich zespoły stanęły przed trudnym zadaniem rozwijania umiejętności komunikacji wirtualnej. Podczas ostatniego webinaru ClickMeeting Monika Chutnik, ekspertka zarządzania międzykulturowego przybliżyła temat i wyjaśniła, dlaczego w komunikacji bardzo ważne jest zaufanie, oraz jak je budować.
Raporty ClickMeeting
2023-06-12, 13:10
Już 22 proc. ankietowanych przyznaje, że ich dziecko było ofiarą cyberprzestępców. Nowe dane ClickMeeting
Polska platforma do wideokonferencji i spotkań online ClickMeeting postanowiła sprawdzić, czy Polacy dbają o bezpieczeństwo w sieci swoich dzieci. W tym celu przeprowadziła badanie, z którego między innymi wynika, że aż 88 proc. rodziców dzieci w wieku od 7 do 18 lat obawia się o ich bezpieczeństwo online. Jednocześnie tylko ⅓ badanych deklaruje, że zna narzędzia, które mogą zadbać o najmłodszych w sieci.
2023-05-24, 09:20
Aż ¼ Polaków nie czyta regulaminów wydarzeń, jest to spadek o 15 proc. w ciągu roku - a to, co dla nas najważniejsze, to RODO. Nowe dane ClickMeeting
Jeżeli organizator wydarzenia oczekuje zbyt wielu danych użytkownika przy zapisach, blisko połowa z nas rezygnuje z udziału. Jednocześnie ¼ Polaków nie czyta regulaminów wydarzeń, w porównaniu do zeszłego roku jest to o 15 proc. mniej. ClickMeeting polska platforma do webinarów i spotkań online po raz kolejny przeprowadził badanie na temat bezpieczeństwa w sieci oraz porównał wyniki, niestety Polacy coraz mniej zwracają na to uwagę.
2023-05-08, 11:01
Nowe przepisy “work-life balance” to nawet 7 dni dodatkowego urlopu w ciągu roku. Komentarz eksperta
Z ponad półrocznym opóźnieniem, 26 kwietnia 2023 roku, wejdą w życie przepisy Kodeksu Pracy związane z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wdrażające tzw. dyrektywę work-life balance. Nowe zasady oznaczają m.in., że pracownicy otrzymają nawet 7 dodatkowych dni wolnego, wydłużony zostanie urlop rodzicielski, pojawi się też wiele innych przepisów zabezpieczających pracownika. Nadchodzące zmiany komentuje Anna Janicka, radca prawny polskiego ClickMeeting.
2023-04-24, 11:18
W życie wchodzi nowa ustawa w Kodeksie Pracy w związku z pracą zdalną. Aż ⅓ Polaków uważa, że nowelizacja powinna była pojawić się wcześniej
Dokładnie 27 stycznia prezydent Polski podpisał ustawę dotyczącą zmian w Kodeksie Pracy w kontekście pracy zdalnej, które wejdą w życie już 7 kwietnia. Z ostatniego badania polskiej firmy ClickMeeting wynika, że 65 proc. ankietowanych uważa, pracę online jako dobre rozwiązanie i możliwą do wykonywania w dowolnym wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą miejscu. Z kolei, aż 32 proc. powiedziało, że zmiany te powinny być wprowadzone dużo wcześniej.
2023-04-03, 10:02

Polska platforma webinarowa

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację na całym świecie w 7 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ktoś się znajduje. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem internetu, działa w przeglądarce internetowej. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technicznej lub instalować czegoś na swoim urządzeniu, by w łatwy sposób cieszyć się z funkcjonalności narzędzia.

Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy | Zgoda cookies
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.