Polska platforma webinarowa
Aż 65 proc. Polaków martwi się o bezpieczeństwo w sieci, a 28 proc. nie zna żadnych narzędzi zabezpieczających. Jednocześnie już 35 proc. padło ofiarą cyberprzestępców. Nowe dane ClickMeeting
Jedynie ⅓ z nas czuje się spokojna o swoje dane w sieci. Jednocześnie aż 65 proc. Polaków martwi się swoim bezpieczeństwem, a już 35 proc. miało do czynienia z cyberprzestępczością. Zabezpieczając się, najczęściej zwracamy uwagę na pliki cookies i ustawienia prywatności w komputerze i na telefonie. Co ciekawe badani coraz rzadziej korzystają z trybu incognito. Jednak wciąż tylko połowa ankietowanych zna narzędzia chroniące nas w świecie online. Polska platforma ClickMeeting po raz kolejny przeprowadziła badanie dotyczące bezpieczeństwa w sieci.
2023-03-13, 09:48
Najwięcej wydarzeń online w zeszłym roku związanych było z edukacją, a najwięcej uczestników przyciągnęła branża medyczna. Podsumowanie branży webinarowej
Największą grupą ekspertów w zeszłym roku, którzy korzystali z polskiej platformy do spotkań online i webinarów, byli szkoleniowcy, trenerzy i osoby zajmujące się coachingiem (31 proc.). Na drugim miejscu znaleźli się marketerzy i sprzedawcy (24 proc.), a podium zamknęły spotkania biznesowe (16 proc.). Dalej ex aequo znaleźli się nauczyciele i przedstawiciele sektora medycznego (po 12 proc.). Dla porównania w 2021 roku aż 41 proc. wydarzeń online było związanych z branżą edukacyjną, 19 proc. z marketingiem i PR-em, a 16 proc. z bezpośrednią sprzedażą. ClickMeeting podsumowuje 2022 rok w najnowszym raporcie “State of online events”.
2023-02-21, 08:06
Polski ClickMeeting wśród czołowych globalnych komunikatorów, podsumowuje 2022 i sprawdza dobre praktyki. Statystyczny użytkownik zorganizował 82 wydarzenia w ciągu roku
ClickMeeting, który pojawił się w zestawieniu czołowych komunikatorów na świecie podsumowuje 2022 rok w najnowszym raporcie “State of online events”. Według danych z platformy korzystali głównie trenerzy i coachowie, średnio na jednym wydarzeniu w zeszłym roku uczestnicy spędzili już 74 minuty. Rekordowa konferencja w Europie na ClickMeeting dla coachingów (live) miała 881 sprzedanych biletów za 96 102 złote, a za 32 szkolenia online dla psychoterapeutów i psychologów uzyskano 686 808 złotych. Sama seria spotkań z mantrailingu, czyli pracy węchowej z psem sprzedała 444 bilety za 70 802 złote.
Raporty ClickMeeting
2023-01-30, 10:20
Webinary 2022 – podsumowanie branży, która się profesjonalizuje. Rekordzista wygenerował ponad 95 tys. złotych przychodu na jednym wydarzeniu online
W 2022 roku użytkownicy polskiego ClickMeeting na wydarzeniach online w sumie spędzili 1 086 426 dni. Średni czas każdego spotkania to 109 minut. Padł też nowy rekord dotyczący przychodu z jednego wydarzenia online, który wynosi ponad 95 tys. złotych. Specjaliści ClickMeeting podkreślają, że w ubiegłym roku mocno dało się zauważyć, że rynek zdecydowanie ulega profesjonalizacji, co oznacza, że z wirtualnych spotkań i webinarów coraz częściej korzystają specjaliści, którzy budują na nich swoje marki oraz rozwijają biznesy.
2023-01-17, 09:31
W 2022 roku zdecydowanie więcej czasu spędzaliśmy na webinarach za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rekordowy zarobek to już 57 tys.
Webinary to doskonałe narzędzie do dywersyfikacji biznesu i dzielenia się swoją wiedzą. Jak wynika z danych polskiej platformy do wideokonferencji ClickMeeting w tym roku rekordowy zarobek na jednym takim wydarzeniu online w Polsce to 57 420 złotych. Dodatkowo okazuje się, że w 2022 średnio już prawie dwa razy więcej czasu spędzamy na webinarach niż rok wcześniej.
2022-12-19, 09:38
Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy dotyczącą pracy zdalnej. Jak wynika z badań, ponad połowa Polaków nic nie słyszała wcześniej na ten temat
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej, a Sejm właśnie przyjął nowelizację. Za zmianami było 430 posłów, a przeciw 12. Nikt nie wstrzymał głosu. Uchwalona ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie będzie przedmiotem obrad. Polska platforma do wideokonferencji i webinarów ClickMeeting w październiku tego roku opublikowała wyniki badania, z którego wynikało, że 32 proc. badanych uważa, że zmiany te powinny zostać wprowadzone dużo wcześniej. Co trzeci ankietowany pozytywnie oceniał planowaną wtedy jeszcze nowelizację. Jednocześnie wciąż ponad połowa (52 proc.) Polaków nic nie słyszała na ten temat.
2022-12-02, 13:01
W ⅓ szkół mówi się o przywróceniu nauczania zdalnego. Ponad połowa ankietowanych uważa, że stanie się to w związku z wysokimi opłatami za ogrzewanie, a co 10., że ze względu na odejścia nauczycieli
Polska platforma do webinarów i wideokonferencji ClickMeeting postanowiła zapytać rodziców dzieci w wieku szkolnym o to, czy słyszeli coś na temat ewentualnego powrotu do nauczania zdalnego. Jak się okazuje, ponad połowa ankietowanych sądzi, że powodem takiej zmiany miałyby być zbyt wysokie koszty ogrzewania. Kolejnym powodem według 9 proc. rodziców okazuje się brak kadry nauczycielskiej. Jednocześnie 30 proc. ankietowanych uważa, że jest dobrze przygotowanych na taką ewentualność, jak ponowna nauka zdalna, a 22 proc. badanych jest zadowolonych z postawy dyrekcji ich szkół w poprzednich okresach nauki online.
2022-11-14, 10:00
Rekordowy przychód z jednego webinaru w Polsce w tym roku to blisko 60 tys. złotych. Nowe dane ClickMeeting
Od początku roku w Polsce odbyło się ponad tysiąc płatnych webinarów, średni przychód z każdego wydarzenia to prawie 2,5 tys. złotych. Natomiast rekordzista na jednym spotkaniu online zyskał 57 420 złotych. Polska platforma do wideokonferencji i webinarów ClickMeeting sprawdziła, jak wygląda rynek płatnych wydarzeń.
2022-11-02, 09:19
Co 6. mieszkaniec UE ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Czy terapia online jest skuteczna?
Wyniki badania Życie w dobie pandemii przeprowadzonego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego pokazują, że już 53 proc. respondentów odczuwa wysoki lub bardzo wysoki poziom stresu, który powoduje pogorszenie stanu zdrowia. W przypadku co czwartego uczestnika stan psychiczny można uznać za zły, a 30 proc. badanych spożywa ryzykownie alkohol. Natomiast z danych OECD oraz Komisji Europejskiej wynika, że nawet co 6. mieszkaniec Unii Europejskiej ma problemy ze zdrowiem psychicznym.
2022-10-26, 09:13
Co 3. Polak pozytywnie ocenia nadchodzącą nowelizację Kodeksu Pracy. Nowe dane ClickMeeting
Rząd pracuje nad nowelizacją Kodeksu Pracy. Zmiany mają wejść w życie na przełomie 2022 i 2023 roku. Tymczasem polska platforma do wideokonferencji i webinarów ClickMeeting postanowiła sprawdzić, co Polacy sądzą o zapowiadanych przepisach. Jak się okazuje, 32 proc. badanych uważa, że zmiany te powinny zostać wprowadzone dużo wcześniej. Co trzeci ankietowany pozytywnie ocenia planowaną nowelizację. Jednocześnie wciąż ponad połowa (52 proc.) Polaków nic nie słyszała na ten temat.
2022-10-24, 09:58
Ponad połowa studentów w Polsce chce większej ilości zajęć realizowanych zdalnie. Nowe dane ClickMeeting
Wraz z początkiem października przywitaliśmy nowy rok akademicki. Z tej okazji polska platforma do webinarów i wideokonferencji ClickMeeting postanowiła sprawdzić, co studenci sądzą o nauce zdalnej. Jak się okazało, 50 proc. ankietowanych odpowiedziało, że część wykładów i ćwiczeń w poprzednim roku akademickim, odbywała się w takim formacie. Natomiast 55 proc. badanych powiedziało, że większa liczba zajęć powinna być realizowana online, a 76 proc. osób wolałoby częściej korzystać z modelu hybrydowego. Jednocześnie aż 71 proc. studentów chce mieć możliwość zdawania egzaminów i testów zdalnie.
2022-10-03, 10:20
Co 20 Polak uważa, że szkoły są bardzo dobrze przygotowane technicznie na ponowną naukę zdalną. Nowe dane ClickMeeting
Polska platforma do webinarów i wideokonferencji ClickMeeting sprawdziła, co obecnie Polacy sądzą o edukacji online. Jak się okazuje ¼ z nas uważa, że nauka zdalna w przypadku zajęć teoretycznych może być tak samo efektywna, jak stacjonarna. Jednocześnie blisko 40 proc. osób uważa, że szkoły i uczelnie są przygotowane na taki model edukacji, a co 20 Polak bardzo dobrze ocenia ich przygotowanie techniczne.
2022-09-12, 10:38
Blisko 60 proc. Polaków chce, żeby nauka zdalna wróciła do szkół, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nowe dane ClickMeeting
Już jutro 1 września i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Przy tej okazji polska platforma do webinarów i wideokonferencji ClickMeeting sprawdziła, co obecnie Polacy sądzą o edukacji online. Jak się okazuje, aż 58 proc. badanych chce, aby w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa nauka zdalna wróciła do szkół. Według 39 proc. respondentów taki model wpływa na rozwój samodzielności. Jednocześnie 38 proc. osób chciałoby, żeby szkoły i uczelnie częściej korzystały z opcji hybrydowej.
Nauka zdalna
2022-08-31, 10:48
Już blisko 70 proc. z nas ma w domu wydzieloną odpowiednią przestrzeń do spotkań online. Badanie ClickMeeting
Praca zdalna, a co za tym idzie wirtualne spotkania, na dobre zagościły w naszej rzeczywistości. Jak wynika z badania firmy ClickMeeting, polskiej platformy do spotkań online, ⅓ ankietowanych deklaruje, że w ich firmach wprowadzono oficjalną etykietę dla przestrzeni wirtualnej. Jednocześnie ponad połowa badanych widzi poprawę w zachowaniu uczestników zdalnych spotkań. Pod tym kątem zmieniła się również nasza prywatna przestrzeń, już 69 proc. przebadanych osób zorganizowało sobie w domu odpowiednie miejsce do połączeń online.
Raporty ClickMeeting
2022-08-09, 10:27
Szepty w tle, włączone mikrofony i nieprzygotowanie prowadzącego – to najbardziej nas rozprasza podczas spotkań online. Nowe dane ClickMeeting
Ponad 50 proc. osób rozprasza się, gdy uczestnicy spotkania mają włączone mikrofony, a nie wypowiadają się, natomiast ponad 60 proc. nie może się skupić, gdy w tle słychać szepty i inne hałasy. Jednocześnie 60 proc. osób przed spotkaniem online sprawdza, czy ich sprzęt działa poprawnie, a 70 proc. przygotowuje wcześniej pliki, które będą potrzebne podczas wydarzenia.
Raporty ClickMeeting
2022-07-18, 11:12
Blisko ⅓ pracowników potwierdza, że w ich firmach wprowadzono oficjalną etykietę online. Nowe dane ClickMeeting
Polski ClickMeeting po 12 miesiącach zrealizował kolejne badanie dotyczące etykiety online, w celu sprawdzenia, jak zmieniły się zachowania i postawy uczestników spotkań online. Rok temu ponad połowa ankietowanych chciała, żeby wprowadzono jasne zasady podczas rozmów w sieci. Dziś 30 proc. badanych deklaruje, że w ich firmach wprowadzono takie zasady. Jakie konkretnie? W pytaniu otwartym 17 proc. głosów przypadło ustaleniu reguł zgłaszania chęci zabrania głosu, a 16 proc. głosów zakazowi korzystania z telefonów w tle. Co jeszcze się zmieniło? Dres na rozmowę online wybiera dziś tylko 15 proc., a blisko 70 proc. ankietowanych ma specjalnie przygotowaną przestrzeń do takich spotkań.
Raporty ClickMeeting
2022-06-27, 09:14
Ponad połowa ankietowanych zauważa poprawę w zachowaniu uczestników spotkań online przez ostatni rok. Dla 85 proc. punktualność jest ważna. Nowe dane
Polski ClickMeeting po roku wraca z badaniem dotyczącym etykiety online. Rok temu 73 proc. ankietowanym zdarzało się podczas spotkań online zajmować swoimi sprawami w tle spotkania, dziś 69 proc. osób podczas spotkania wycisza telefon i inne urządzenia elektroniczne. Według nowych danych 70 proc. badanych przed wydarzeniem online przygotowuje notatki, a 60 proc. sprawdza, czy sprzęt działa poprawnie. A co najważniejsze obecnie ponad połowa uczestników badania przyznaje, że zauważa poprawę w zachowaniu uczestników spotkań online.
Raporty ClickMeeting
2022-06-14, 11:33
Rekordowe 108 tysięcy przychodu za wydarzenie online w Polsce. Czy trend płatnych wydarzeń online będzie rósł
Płatne webinary i kursy online to nowy trend na rynku. Średni zarobek z płatnych wydarzeń, które odbyły się na platformie polskiego ClickMeeting w 2022 roku to ponad 2 tys. złotych. Łączna wartość sprzedanych biletów na wydarzenia online tylko w pierwszym kwartale 2022 roku to bagatela 1 275 510 złotych, natomiast w 2021 roku ponad 7 mln zł. Jaka będzie przyszłość tego sektora?
Raporty ClickMeeting
2022-05-23, 11:18
Niemal 90 proc. użytkowników chce wiedzieć, że jest nagrywana, a 42 proc. ukryć prywatne dane podczas webinarów – badanie ClickMeeting
Polski ClickMeeting – platforma do webinarów, szkoleń i nauki zdalnej – postanowił sprawdzić, jak Polacy podchodzą do kwestii prywatności w sieci, w tym również na coraz popularniejszych wydarzeniach online. I choć niewiele mówi się o tym, to badanie platformy jasno pokazuje, że ich organizatorzy muszą przyjrzeć się kwestii prywatności uczestników. Jak bowiem wynika z raportu „Prywatność online. Opinie użytkowników i dobre praktyki”, blisko 90 proc. użytkowników chce być informowana o nagrywaniu wydarzenia.
Raporty ClickMeeting
2022-05-09, 10:16
Ranking laptopów 2022. Wśród Polaków najpopularniejsze te od Lenovo, za nimi Apple i Microsoft
Pandemia sprawiła, że inwestycje w laptopy zwiększyły się. Według Statisty rynek komputerów przenośnych w roku 2020 wart był 120 mld dolarów, a w bieżącym szacuje się jego wartość na 166 mld dolarów – byłby to największy wzrost na przestrzeni kilku ostatnich lat. W związku z tym polski ClickMeeting postanowił sprawdzić, sprzęt których firm jest najpopularniejszy wśród polskich internautów. Według analizy przeprowadzonej przez platformę do webinarów i wideokonferencji, w I kwartale bieżącego roku najczęściej wyszukiwane były w sieci laptopy marki Lenovo. Wzmianki o nich wygenerowały wówczas ponad 8,9 mln zasięgu.
Raporty ClickMeeting
2022-04-21, 10:00
Ponad połowa Polaków nie zawsze, a blisko 12 proc. w ogóle nie zapoznaje się z politykami prywatności
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez polski ClickMeeting, ponad 57
proc. Polaków twierdzi, że dba o swoją prywatność w sieci. Jednak jak się
okazuje, nie w każdym przypadku. Według przygotowanego przez platformę
raportu „Prywatność w sieci. Opinie użytkowników i dobre praktyki”, ponad 52
proc. Polaków nie zawsze zapoznaje się z politykami prywatności i
regulaminem wydarzenia przed wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, a 12
proc. nie czyni tego w ogóle, nie mając na to czasu lub nie ma to dla nich
znaczenia.
Raporty ClickMeeting
2022-04-04, 09:55
Ponad 57 proc. Polaków uważa, że dba o swoją prywatność w sieci. Niemal 40 proc. badanych używa trybu incognito w przeglądarce - badanie ClickMeeting
Ochrona własnej prywatności w sieci w dobie cyfryzacji procesów i usług bywa dużym wyzwaniem. ClickMeeting – polska platforma do webinarów, szkoleń i nauki zdalnej – postanowiła sprawdzić, jak do tego zagadnienia podchodzą Polacy. Jak wynika z przygotowanego przez firmę raportu „Prywatność online. Opinie użytkowników i dobre praktyki”, ponad 57 proc. z nich uważa, iż zawsze dba o prywatność w sieci. Niemal 40 proc. badanych korzysta z trybu incognito w przeglądarce, a 32,5 proc. z aplikacji blokujących śledzenie ruchu w sieci.
Raporty ClickMeeting
2022-03-14, 12:30
clickmeeting.biuroprasowe.pl
Polski ClickMeeting wspiera działania edukacyjne na rzecz uchodźców z Ukrainy
Edukacja jest dla ClickMeeting - polskiej platformy do webinarów i wydarzeń online - bardzo ważna, dlatego firma od lat bierze udział we wszelkiego rodzaju działaniach na jej rzecz. Teraz także angażuje się w te mające na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy. W związku z tym umożliwia naszym sąsiadom bezpłatny dostęp do platformy – firma zrezygnowała z pobierania opłat za przedłużenie subskrypcji w serwisie. Dodatkowo organizacja planuje wspierać również szkoły i uczelnie ukraińskie w modelu online. Na taką samą pomoc mogą liczyć również organizacje charytatywne czy inicjatywy społeczne, które angażują się w pomoc mieszkańcom Ukrainy i uchodźcom.
O firmie
2022-03-10, 10:45
Liczba firm w branży szkoleniowej większa o ⅓ na przestrzeni dziesięciolecia. Ich sytuacja finansowa spolaryzowana
Branża szkoleniowa i konsultingowa w Polsce, choć odczuła skutki pandemii, to jej sytuacja stopniowo zaczyna się poprawiać. Według danych KRS w porównaniu do roku 2020, w ubiegłym roku sektor ten wzrósł o blisko 4 proc., powiększając się o 4,2 tys. nowych przedsiębiorstw. Z kolei na przestrzeni ostatniego 10-lecia ich liczba wzrosła o ponad 31 proc. i obecnie na polskim rynku działa ich już blisko 82 tys. Jak podaje polski ClickMeeting, działania edukacyjne, w tym również szkolenia, także te wewnętrzne w firmach, stanowiły łącznie 52,4 proc. wszystkich wydarzeń, które odbyły się na platformie w 2021 roku.
2022-03-03, 12:23
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy | Zgoda cookies
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.