Niemal jedna piąta Polaków przeciwko 4-dniowemu tygodniowi pracy
Nawet co trzeci respondent uważa, że zmniejszenie obecnego wymiaru tygodnia pracy o jeden dzień mogłoby zwiększyć liczbę zadań służbowych, które mamy do wykonania w trakcie doby. Polska platforma do webinarów, spotkań online oraz wideokonferencji, ClickMeeting przeprowadziła badanie na temat możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy. Wyniki ankiety wskazują, że niemal jedna dziesiąta naszych rodaków uważa, że praca w krótszym wymiarze czasowym zmniejszyłaby poziom naszej satysfakcji.
2024-03-19, 12:02

Idea skrócenia czasu, w którym wykonujemy obowiązki służbowe, budzi w Polsce coraz większe emocje. Ze wstępnych analiz dokonanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że model 4-dniowego tygodnia pracy byłby łatwiejszy do wdrożenia niż skrócenie tygodniowego wymiaru godzin z 40 do 35. Szefowa resortu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapewnia, że w obu wariantach zachowalibyśmy obecny poziom wynagrodzeń. ClickMeeting, lider polskiego rynku webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej, postanowił sprawdzić, jaką opinię na temat ewentualnych zmian mają Polacy.

Polacy za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy
Polscy pracownicy wykazują się dużą otwartością na innowacje w zakresie organizacji czasu wykonywania obowiązków służbowych. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, wynika, że 66 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy, a 19 proc. osób jest przeciwko takiemu rozwiązaniu. Z kolei 15 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania. Respondenci wypowiedzieli się również na temat tego, jak praca przez 4 dni w tygodniu wpłynęłaby na nasz poziom satysfakcji. W tym przypadku nawet 65 proc. badanych sądzi, że uległaby ona poprawie, w opinii 16 proc. pozostałaby ona bez zmian, a 11 proc. osób nie ma zdania na ten temat. Jedynie 7 proc. respondentów uważa, że przy takich rozwiązaniach poziom naszej satysfakcji z pracy byłby mniejszy niż obecnie.

Nawet 70 proc. ankietowanych uważa, że pracujemy więcej niż Europejczycy
Ankietowani wyrazili również swoją opinię na temat tego, jak dużo Polacy pracują na tle mieszkańców innych krajów Europy. Nawet 70 proc. osób twierdzi, że pracujemy więcej, a 18 proc. sądzi, że tyle samo, co inni Europejczycy. Z kolei 8 proc. nie jest pewna swojej opinii, a zaledwie 5 proc. uważa, że jako naród pracujemy mniej niż inni. Czy 4-dniowy tydzień pracy wpłynąłby na poziom obciążenia obowiązkami zawodowymi? Najwięcej (53 proc.) ankietowanych sądzi, że przy takim rozwiązaniu liczba naszych zadań do wykonania w trakcie dnia pozostałaby bez zmian. Jednak 29 proc. uważa, że ich liczba by się zwiększyła. Zdaniem 12 proc. badanych moglibyśmy mieć mniej obowiązków służbowych, natomiast 6 proc. nie ma zdania w tej kwestii. Pomocna w ograniczeniu ich ilości mogłaby być automatyzacja, która zdaniem 80 proc. badanych pomaga wykonywać zadania w firmach. Z kolei 4 proc. ankietowanych sądzi, że utrudnia ona pracę, a zdaniem 8 proc. nie ma ona wpływu na wykonywanie obowiązków. Opinii w tej kwestii nie ma 8 proc. badanych.

-Nasze społeczeństwo stoi na progu rewolucyjnych zmian w sposobie postrzegania pracy i życia. Z naszego najnowszego badania wynika, że niemal 70 proc. Polaków entuzjastycznie przyjmuje pomysł przejścia na 4-dniowy tydzień pracy. To odzwierciedlenie zmieniającej się kultury, gdzie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz wydajność pracy nabierają nowego znaczenia. To także silny sygnał, że jesteśmy gotowi traktować nowe technologie jako klucz do większej efektywności i lepszego samopoczucia w pracy. Zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu przy zachowaniu lub nawet zwiększeniu produktywności może wydawać się trudnym celem. Jednak z odpowiednim wsparciem technologicznym, takim, jakie oferuje ClickMeeting, wkrótce może stać się to nową rzeczywistością. Wykorzystanie cyfrowych narzędzi do efektywniejszego zarządzania czasem i zadaniami, pracy zdalnej oraz hybrydowej pomaga również w zachowaniu work-life balance, oraz realizacji obowiązków w ramach modelu workation. Efektywniejsza i bardziej satysfakcjonująca praca jest tuż za rogiem – komentuje Paweł Łaniewski Content Marketing Expert - ClickMeeting

Work-life balance kluczem do wydajności pracowników
Nowe formy wykonywania obowiązków służbowych wymagają również odpowiedniej efektywności pracowników. W związku z tym ClickMeeting zapytał Polaków również o to jak ich zdaniem wykorzystujemy nowe technologie i cyfrowe narzędzia na tle innych państw w Europie. Najwięcej, czyli 33 proc. ankietowanych uważa, że korzystamy z nich rzadziej i mniej skutecznie, 30 proc. sądzi, że tak jak inni, 25 proc. twierdzi, że częściej i efektywniej, a 12 proc. nie ma zdania w tej kwestii. Respondenci uważają również, że narzędzia ułatwiające work-life balance/workation mają pozytywny wpływ na naszą wydajność w pracy (66 proc.), jednocześnie jednak 20 proc. osób nie ma opinii na ten temat. Z kolei 11 proc. jest zdania, że nie wpływają one na efektywność, a 3 proc. uważa, że działają one na nią negatywnie.

Metodologia badania
Badanie przeprowadzono w marcu 2024 na grupie 1000 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-27 lat (18 proc.), 28-44  lata (44 procent) 45-59 lat (33 procent) oraz 60 lat i powyżej (6 proc.). 47 procent wszystkich osób to kobiety, a 53  procent mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (40 proc.), od 5 do 20 tysięcy (12 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację na całym świecie w 8 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ktoś się znajduje. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem internetu, działa w przeglądarce internetowej. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technicznej lub instalować czegoś na swoim urządzeniu, by w łatwy sposób cieszyć się z funkcjonalności narzędzia. 

 

Akademia Clickmeeting: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/manual/

Grupa Akademii Clickmeeting na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/533178777342385/ 

www.clickmeeting.pl

https://www.facebook.com/clickmeeting/?ref=br_rs

https://www.linkedin.com/company/clickmeeting/

https://www.youtube.com/user/ClickMeetingvideo/videos   

 

KONTAKT / AUTOR
Wojciech Mulik
691973705
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.