Prawie 70 proc. Polaków wybrałoby 4-dniowy tydzień pracy zamiast skrócenia jej godzin w trakcie 5 dni. Najnowsze badanie ClickMeeting
Nawet 40 proc. Polaków uważa, że dochody zarówno pracowników jak i firm w 4-dniowym tygodniu pracy pozostaną bez zmian. Polska platforma do webinarów, spotkań online oraz wideokonferencji, ClickMeeting przeprowadziła badanie na temat możliwości wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy. Zdaniem 54 proc. ankietowanych, jeżeli nie będzie to możliwe, rozwiązaniem mogłaby być większa ilość pracy zdalnej / hybrydowej. Z kolei 12 proc. badanych wskazuje w pytaniu wielokrotnego wyboru, że skutkiem skrócenia tygodnia pracy byłyby mniejsze dochody zarówno przedsiębiorców jak i pracowników.
2024-05-06, 10:34

Polska plasuje się w czołówce krajów, w których pracuje się najwięcej w Europie. Według szacunków Eurostatu zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby przepracowanych godzin w tygodniu ze średnią 40,4 godz. Dla porównania: we Francji od 2002 roku obowiązuje 35-godzinny model pracy, a Holendrzy pracują 33,2 godz. tygodniowo. ClickMeeting, lider polskiego rynku webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej, postanowił sprawdzić, jak na wyzwania związane z ewentualnym skróceniem czasu zapatrują się Polacy.

 

Polacy za 4-dniowym tygodniem pracy

Zdaniem 68 proc. Polaków wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy po 8 godzin dziennie byłoby lepszym rozwiązaniem, niż 5 dni po 6,4 godziny. To drugie rozwiązanie wybrałoby 23 proc. osób, a 9 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii. Ankietowani zostali również zapytani w pytaniu wielokrotnego wyboru o ewentualne skutki wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy. Respondenci odpowiedzieli, że ich zdaniem dochody zarówno pracowników jak i firm pozostaną na tym samym poziomie (40 proc. wskazań), pracownicy zarobią mniej (15 proc.), zarówno pracownicy jak i pracodawcy zarobią więcej (14 proc.), obie grupy otrzymają mniej (12 proc.), nie ma zdania na ten temat (11 proc.), pracodawcy zarobią mniej (10 proc.), większe dochody osiągną wyłącznie przedsiębiorcy (8 proc.). Z kolei 7 proc., twierdzi, że 4-dniowy tydzień pracy zwiększy jedynie zarobki pracowników.

 

Praca zdalna / hybrydowa i automatyzacja a 4-dniowy tydzień pracy

Wprowadzenie skróconego tygodnia pracy może być kluczowe w kwestii poprawy efektywności pracowników w firmach. Aby stało się to jednak możliwe, istotne jest korzystanie z nowoczesnych technologii oraz narzędzi do automatyzacji. Ankietowani w badaniu ClickMeeting wskazali, że jeżeli nie byłoby możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy, to dodatkową motywacją byłoby oferowanie pracy zdalnej / hybrydowej (54 proc.), 28 proc. nie ma zdania na ten temat, a 18 proc. uważa, że nie motywowałoby ich to bardziej do wykonywania obowiązków. Respondenci zostali zapytani również o to, czy Polacy chętnie wykorzystują nowoczesne, cyfrowe narzędzia do pracy. Nawet 68 proc. sądzi, że tak, 16 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat, 10 proc. uważa, że niechętnie, a 6 proc. twierdzi, że nie mamy możliwości i czasu, aby się tym zająć.

-W dyskusji na temat wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy musimy brać pod uwagę efektywność, wysokość dochodów firm oraz wpływ tego rozwiązania na konkretne branże. Naukowcy z University of Cambridge i z Boston College w USA przeprowadzili badanie, które objęło 61 organizacji i firm w Wielkiej Brytanii, zatrudniających około 2,9 tys. osób. Wyniki pokazały, że skrócenie tygodnia pracy spowodowało u 71 proc. pracowników mniejsze wypalenie zawodowe, a liczba absencji z powodu chorób zmniejszyła się o 65 proc. Dodatkowym plusem było to, że przychody firm objętych badaniem nie spadły, po pół roku nawet nieznacznie się zwiększyły (średnio o 1,4 proc.).komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting Celem przedsiębiorstw powinno być zapewnianie jak największej wydajności pracy. Z pewnością jest to prostsze z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, takich jak te oferowane przez ClickMeeting. Nasza platforma wspiera zarówno pracę biurową, zdalną, jak i hybrydową. Pozwala to zadbać z jednej strony o komfort pracowników, a z drugiej o wydajność, co wpływa pozytywnie na kondycję przedsiębiorstw.

 

Prawie 40 proc. Polaków uważa, że nie potrzebują mniej pracy

Z przeprowadzonego przez ClickMeeting badania wynika, że 38 proc. respondentów uważa, że sezonowo miewa bardziej pracowite miesiące, ale czują się w swojej pracy dobrze. Jednocześnie 28 proc. ankietowanych jest zdania, że udaje im się zachować odpowiedni work-life balance. Jednak 27 proc. twierdzi, że jest przepracowanych, a 7 proc. nie ma zdania na ten temat. Ankietowani zostali też zapytani o ocenę sprawności działań w ich firmach. Nawet 41 proc. uważa, że są one optymalne, a 26 proc. twierdzi, że wymagają one poprawy. Natomiast 19 proc. sądzi, że procedury / zasady powinny zostać uproszczone, a 14 proc. nie ma wyrobionej opinii.

W odpowiedniej efektywności oraz sprawności działań w firmach pomocne mogłoby być korzystanie z nowych technologii. Zdaniem 68 proc. respondentów wykorzystywanie narzędzi do spotkań online poprawiłoby wydajność pracy, a 23 proc. osób twierdzi, że nie miałoby to wpływu na ich produktywność. Z kolei 12 proc. uważa, że pogorszyłoby to jakość ich pracy.

 

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono w marcu 2024 na grupie 1000 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-27 lat (18 proc.), 28-44 lata (44 procent) 45-59 lat (33 procent) oraz 60 lat i powyżej (6 proc.). 47 procent wszystkich osób to kobiety, a 53 procent mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (40 proc.), od 5 do 20 tysięcy (12 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

KONTAKT / AUTOR
Anna Czajka-Kalinowska
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.